Przejdź do treści

Magdalena Piróg

Ukończyła studia na kierunku Technologia Chemiczna w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Energetyki i Paliw, specjalność Paliwa i Środowisko. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w zakresie technologii paliwowo-energetycznych w przemyśle i ich wpływu na środowisko. W Green Coaliton zajmuje się obliczaniem śladu węglowego oraz przygotowaniem i zarządzaniem projektami z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi. Stale podnosi swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami, kalkulacji śladu węglowego oraz na bieżąco śledzi rynek dotyczący nowych rozwiązań energetycznych.