Przejdź do treści

BIOENERGIA

Bioenergia to energia produkowana z odnawialnych, biologicznych źródeł, takich jak biomasa. Bioenergię można uzyskać z wielu form biopaliw. Głównymi źródłami biomasy do produkcji bioenergii są rośliny z upraw rolniczych, odpady i pozostałości rolnicze, biomasa drzewna, odpady drzewne i pozostałości leśne, odpady zwierzęce (obornik), odpady komunalne oraz rośliny wodne, takie jak mikro- i makroalgi.

Przeróbka surowca biomasowego może odbywać się na drodze konwersji chemicznej, termicznej oraz biochemicznej, a energię z konwersji można stosować jako energię elektryczną, cieplną oraz bezpośrednio jako paliwo silnikowe. W trakcie doboru odpowiedniej metody konwersji biomasy musimy zwrócić uwagę na właściwości biomasy, w tym między innymi zawartość wilgoci oraz jej źródło pochodzenia. Jednym z najbardziej prosperujących kierunków jest konwersja biomasy do pelletu. Takie biopaliwo charakteryzuje się niską zawartością wilgoci czy stosunkowo wysoką wartością opałową. Co więcej w porównaniu do paliw konwencjonalnych jest to paliwo o mniejszej szkodliwości na środowisko. Oznacza to, że spalanie tego paliwa wiąże się z mniejszą emisją gazów cieplarnianych.