Przejdź do treści

Jak obliczyć ślad węglowy?

Aby skutecznie funkcjonować na rynku i poprawić konkurencyjność, firma będzie zobowiązana do
szczegółowego określenia wpływu jej nowej inwestycji w zakresie zmian klimatu i szczegółowego
wyliczenia emisji CO2 [Carbon Footprint] i/lub cyklu życia produktu (LCA – Life Cycle Asessment).
Co można zrobić, aby firma czy organizacja (w tym również jej produkty) była konkurencyjna na
światowym rynku, a jednocześnie była rentownym przedsiębiorstwem i spełniała wymogi nowej
taksonomii finansowej?

Istnieje kilka wiarygodnych źródeł pomiaru tzw. „zrównoważonego” produktu lub usługi. Obecnie na
rynku międzynarodowym najbardziej wiarygodnymi i oczekiwanymi parametrami są obniżanie
emisyjności wytworzonego produktu lub usługi mierzone redukcją emisji GHG. Aby można było obniżyć
tę emisyjność, najpierw należy obliczyć tzw. ślad węglowy. Dotyczy on produktu, usługi lub całej
organizacji. Parametr ten obliczany jest zgodnie z międzynarodowymi standardami i uznany w świecie
jako wiarygodne dane obliczone na podstawie procesów produkcyjnych w firmie, czy sposobie
zarządzania przedsiębiorstwem produktu, usługi lub całej organizacji. Parametr ten obliczany jest
zgodnie z międzynarodowymi standardami i uznany w świecie jako wiarygodne dane obliczone na
podstawie procesów produkcyjnych w firmie czy sposobie zarządzania przedsiębiorstwem.