Przejdź do treści

Układ ORC (Organic Rankine Cycle) jest to grupa urządzeń technicznych zamknięta najczęściej w kontenerze z chłodnią, która może stanowić część infrastruktury technicznej w instalacjach przemysłowych oraz ciepłowniczych wszędzie tam, gdzie niewykorzystana energia w postaci ciepła jest bezpowrotnie tracona. Układ ORC wykorzystuje taką energię, tzw. ciepło odpadowe, wytwarzając energię elektryczną.

Zasada działania układu ORC 

Układ ORC składa się z wymiennika ciepła, zamkniętego obiegu czynnika roboczego, turbiny, skraplacza, podgrzewacza, pompy, układu rur łączących wymienione elementy oraz układu automatyki i elektroniki do sterowania i odprowadzenia mocy elektrycznej. Doprowadzona rurociągiem z odwiertu woda geotermalna o temp około 88 °C do podgrzewacza oddaje część energii cieplnej do czynnika roboczego ORC. Czynnikiem tym jest substancja mającą niższą niż woda temperaturę wrzenia. Dzięki temu odparowanie czynnika zachodzi przy stosunkowo niskiej temperaturze, co pozwala wykorzystać niskotemperaturowe źródła ciepła jakim jest woda geotermalna. Pompa mieszcząca się w grupie urządzeń układu ORC przetłacza czynnik roboczy w postaci cieczy do podgrzewacza, gdzie ciecz paruje, dalej para kieruje się do turbiny na łopatki, na których jest rozprężana wykonując pracę. Wał turbiny napędza generator wytwarzając energię elektryczną (tak jak dynamo w rowerze). Para rozpręża się przechodząc w stan ciekły gdzie z powrotem pompowana jest do podgrzewacza i w ten sposób obieg zamyka się. Praca turbiny jest w układzie zamkniętym. Woda geotermalna schładza się do temp. około 70 – 72 °C i rurociągiem jest wprowadzana do budynku z basenami termalnymi w celu ich podgrzania.